Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědecká, publikační a umělecká činnost

Tvůrčí aktivity za rok 2012

Zahraniční samostatná výstava/autorská výstava s katalogem:

Datum, rok: 7. – 9. 2. 2012

Místo konání: Strojnická fakulta slovenské technické univerzity v Bratislavě

Název výstavy: GEOMETRIE – HMOTA, STRUKTURA A PROSTOR /GEOMETRY – SUBSTANCE, STRUCTURE AND SPACE/

Název pořádající či spolupracující instituce: Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Strojnická fakulta

Informace k doplnění: úvodní slovo RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Publikační činnost – odborné aktivity za rok 2012

Katalog k výstavě GEOMETRIE - HMOTA, STRUKTURA A PROSTOR s názvem „GEOMETRIE - HMOTA, STRUKTURA A PROSTOR“ /GEOMETRY – SUBSTANCE, STRUCTURE AND SPACE/, ISBN 978-80-89313-56-3, EAN 9788089313563, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2012; Recenzenti, reviewers: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D., Doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc., Doc. ak. mal. Jaroslav E. Dvořák;

          Dvojjazyčná publikace v podobě katalogu je určena jako

          edukační a didaktický materiál pro výuku fotografie (zaměřenou

          na oblast zkoumání a zobrazování geometrie) v rámci

          univerzitních studií výtvarné výchovy.

             The electronic version of this publication in PDF format is available on

             our web site  http://www.aplimat.com

 

Odborný příspěvek na mezinárodní konferenci aplikované matematiky Aplimat 2012

Téma příspěvku: STRUKTURA JAKO VÝTVARNÝ A MATEMATICKÝ PRINCIP FORMY, OBSAHU A ZNÁZORNĚNÍ; Spoluautorství: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

 

Odborný článek v časopise Výtvarná výchova - 2012/2, str. 20 - 24, ISSN 1210-3691

Téma příspěvku: STRUKTURA JAKO VÝTVARNÝ A MATEMATICKÝ PRINCIP FORMY, OBSAHU A ZNÁZORNĚNÍ

Spoluautorství: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.


Publikační činnost – odborné aktivity za rok 2013
Odborný příspěvek na mezinárodní konferenci aplikované matematiky Aplimat 2013, Bratislava 02/2013

Téma: MATEMATIKA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ, PŘÍRODNÍ FORMY A

          SYSTÉMY - KRYSTALY  

 Spoluautorství: RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

 

Odborný článek

V časopise Poradce ředitelky mateřské školy, ročník II, číslo 9, květen 2013, ISSN 1804-9745; Téma: Práce s fenoménem fotografie v koncepci předškolní výuky

 

Odborný článek

V časopise Poradce ředitelky mateřské školy, ročník II, číslo 10, červen 2013, ISSN 1804-9745; Téma: Hra a interiérové fotografování

 

Odborná didaktická publikace

Název publikace: VĚDA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, příručka k projektu Věda do škol, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2013; ISBN 978-80-7290-692-5

 

Katalog k autorské výstavě

Název katalogu: „Žena a struktura“, recenzenti: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.; Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.; ak. mal. Mgr. PhDr. Martin Velíšek, Ph.D., vydává UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, ISBN 978-80-7290-695-6; katalog vydán u příležitosti konání autorské výstavy Jana Šmída – Žena a struktura v pražské Galerii U Zlatého Kohouta, 2. 11. – 29. 11. 2013

     

Odborný článek – recenze na výstavu

V časopise Ateliér, č. 21-22, 11/2013; Recenze na výstavu: Martin Velíšek - Květinové variace, Galerie Litera, Praha, 14. 10. – 1. 11. 2013

 

Účast na konferenci pro ředitelky mateřských škol – duben 2013, Hotel Duo, Praha; Téma příspěvku: Výtvarná výchova a fotografie v mateřské školeFenomén fotografie jako svébytný výtvarný vyjadřovací prostředek v mateřské škole                 

Tvůrčí aktivity za rok 2013

Domácí samostatná výstava/autorská výstava s katalogem:

Datum, rok: 2. 11. – 29. 11. 2013

Místo konání: Galerie U Zlatého Kohouta, Praha

Název výstavy: Žena a struktura

Název pořádající či spolupracující instituce: Galerie U Zlatého Kohouta, Praha

Informace k doplnění: úvodní slovo Bc. Vlasta Kynclová

Publikační aktivity do roku 2013

Jančařík, A., Šmíd, J.: Symetrie v českém kubismu, in Výtvarná výchova 2011/1, str. 6 -10, ISSN 1210-3691

 

Výtvarná výchova v environmentálním vzdělávání -  možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního vzdělávání na ZŠ; příručka k projektu Alma Mater Studiorum; ISBN 978-80-7290-443-3; Vydala Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta v roce 2010. Publikace byla zpracována v rámci projektu Alma Mater Studiorum. Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/02.0010, Vytiskla RETIDA, spol. s r. o.

 

Šmíd, J., Jančařík, A.: Struktura jako výtvarný a matematický princip formy, obsahu a znázornění, in Výtvarná výchova 2012/2, str. 20 - 24, ISSN 1210-3691

Aplimat - mezinárodní konference aplikované matematiky, Bratislava 2011 – příspěvek pod názvem Symetrie v českém kubismu – spoluautorství RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 

Kapitola v odborné publikaci s názvem: MMXI. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu; KAPITOLY Z HISTORIOGRAFIE VÝTVARNÉ VÝCHOVY V MEZIOBOROVÉM KONTEXTU, konference České Budějovice 2011 – prezentace odborného příspěvku na témaFOTOGRAFIE JAKO SVÉBYTNÝ NÁSTROJ VÝTVARNÉ VÝCHOVY V HISTORICKÝCH I AKTUÁLNÍCH POHLEDECH (SOUVISLOSTECH) NEJEN EDUKAČNÍCH TRENDŮ“; vydavatel sborníku Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, ISBN 978-80-7394-261-8

 

Jako spoluřešitel jsem se podílel na realizaci tříletého výzkumného doktorského grantu GAUK v Praze pod názvem „Teorie a praxe nových typů obrazů ve výtvarné výchově na ZŠ a SŠ: fotografický, filmový a dramatický obraz“ na katedře výtvarné výchovy UK v Praze - PedF; hlavní řešitelkou grantu byla Mgr. Linda Arbanová, Ph.D. a spoluřešitelkou Mgr. Kateřina Linhartová, Ph.D.

 

ŠAMŠULA, P., ŠMÍD, J.: Seznam odborných článků o fotografii, výtvarném umění a výtvarné výchově, publikovaných v časopise Výtvarná výchova, vydává UK v Praze - PedF:

Část 12. - O tématu, modelu a fotografii ve výtvarné výchově (Proces vznikání, myšlení a propojování – model ve výtvarné výchově na více než dva způsoby. Vizuální jev v zorném úhlu žáka a fotoaparátu; schopnost vizuální paměti vymezená možnostmi digitálního záznamu; o vidění, myšlení, světle, procesu tvorby, hře, ploše, prostoru a fotografii), In Výtvarná výchova 2-3 2009; Část 11. – Fotografie v koncepci univerzitního studia učitelství výtvarné výchovy; aplikace fotografie jako prostředku výtvarného vyjádření, In Výtvarná výchova 1/2008; Část 10.Fotografie v koncepci univerzitních studií VV, In Výtvarná výchova 3-4 2007; Část 9. - Přístupy k fotografii a východiska pro práci na základní škole, aktuální pohled na diplomovou práci a praktické ověření fotografie na základní škole, In Výtvarná výchova 2/2007; Část 8. - Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl, In Výtvarná výchova  4/2006; Část 7.Fotografie a reklama, moc, politika (…a kultura společnosti), In Výtvarná výchova  3/2006; Část 6.Fotografie a lidská identita (2), In Výtvarná výchova  2/2006; Část 5.Fotografie a lidská identita (1), In Výtvarná výchova 1/2006; Část 4.Fotografie a násilí, In Výtvarná výchova  ¾ 2005; Část 3. - Fotografie jako obraz člověka, In Výtvarná výchova  2/2005; Část 2.Fotografie a výtvarné umění I, In Výtvarná výchova  1/2005; Část 1. – Fotografie a skutečnost, In Výtvarná výchova, 2/2004;