Jdi na obsah Jdi na menu
 


„Nějakým způsobem řešit svět a zajímat o svět v jeho zdánlivé i reálné obyčejnosti, denní i noční syrovosti, transformovaný do malířského, „kolážového“ nebo fotografického záznamu bez následných dodatečných úprav a vylepšení. Fotografie pro mě představuje skvělou možnost zachycení aktuálního stavu skutečnosti v čase. Koláž pro mě představuje možnost sestavování nové konstrukce, nového strukturálního systému zdánlivě nesourodých prvků. Struktura potom znamená systém prvků, často opakujících se, s možností multiplikace, násobení a vzájemného prolínání, vrstvení. „Sourodost“ je potom kompaktním uskupením autorsky sjednocených segmentů, které tvoří obrazovou zprávu, soulad, harmonii či kontrast a napětí. Fotografie je pro mě zprávou o stavu situace „teď a tady“ - stejně jako po čase nedomalovávám své obrazy dávno v čase uzavřené aktem zakončením tvůrčího procesu, tedy momentem jejich dokončení, neupravuji ani své fotografie, neretušuji je, nesnažím se je nijak vylepšovat, kromě zvýraznění kontrastu a jasu – pouze tyto dvě možnosti zásahu a dodatečné manipulace do relativně „nezkresleného výběru reality“ fotografie jsou pro mě v tvůrčím procesu obhajitelné a přijatelné při tom, co dělám… Deníková fotografická tvorba funguje jako odkaz k prožité a zažité situace, pojmenovává vztah k předmětnosti i pocitovosti…“ 

„Máme před sebou nový, obrazový, fantastický svět, snový a pohádkový, vzniknuvší z „pouhého“ kochání se světem obyčejným až banálním okolo nás a využití digitálního fotoaparátu k jeho pozorování a transformaci do obrazové formy…“

„Segmentárnost, krása, marginalita, běžnost, hnus, obyčejnost, fádnost, geometrie a řád, nudnost, radost a barevnost, chaos a neuspořádanost – rozpory a protiklady, přesto ale zároveň jakési symbiotické a paralelní kategorie výtvarným způsobem řešené estetizace světa - to všechno (a pravděpodobně mnohem více, byť s nemožností či neschopností verbalizace) jsou v mém světě, zaznamenávaném „deníkovým fotoaparátem“, synonymy k vyjádření toho, čím pro mě fotografie, čím mě její forma fascinuje, co pro mě znamená. Zprvu latentní forma záhadného elektronického shluku, později fyzicky zhmotnělý otisk reálného světa.“

                                                                                                                                                            Autor